Ką daryti jeigu?

 • Užsukti dujų kraną
 • Atidaryti langą
 • Nejunginėti elektros jungiklių
 • Užgesinti atvirą liepsną
 • Nedelsiant pranešti dujų avarinei tarnybai 112
 • Išjungti prietaisą
 • Atidaryti langus ir duris
 • Pranešti serviso firmai ir patikrinti trauką.
 1. Eksploatuoti šildymo prietaisą tiktai pagal gamintojo instrukciją.
 2. Reguliariai, ne rečiau kaip kartą per du metus, vykdyti šildymo prietaiso techninę priežiūrą. Tai liečia ir garantinį laiką. Vėliau sudarykite techninės priežiūros sutartį su specializuota serviso firma.
 3. Šildymo prietaiso techninę priežiūrą ir remontą patikėkite tiktai Junkers sertifikuotam specialistui.
 4. Techniškai aptarnaujant ir remontuojant prietaisą naudojamos tiktai originalios atsarginės dalys.
 5. Rūpinkitės, kad:
  1. šildymo prietaisas nebūtų dulkėtoje aplinkoje;
  2. šildymo sistemos vadenyje ir sanitariniame vandenyje nebūtų mechaninių ir cheminių teršalų.
 6. Įsitikinkite, kad darbus atlieka sertifikuoti meistrai.
Call Now Button